V tisto, kar izkusimo, verjamemo. Ko preizkušamo svoje meje, zaupamo in rastemo. Tisto, kar doživimo, nam ostane. Izkušnja spreminja.

Tolmačenje

Od leta 2004 imam certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije tolmačice slovenskega znakovnega jezika. Tolmačim v vseh življenjskih situacijah gluhih, ki uveljavljajo svojo pravico po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika.

Inženiring

Učimo se vse življenje. Še posebej pomembno je, da se učimo ZA življenje. Da obnavljamo, nadgrajujemo in razvijamo svoje potenciale, ki jih imamo in s katerimi kakovostno opravljamo svoje delo.

Svetovanje

Preobrazite svoj posel  s tem, da preobrazite sebe.

Ponujam vam možnost transformacije sebe na višjo, bolj čuječo raven. Pri delu imam svojega pomočnika, konja.

Izkustvene delavnice

“Biti jaz in slediti sebi.”

 • 1. LASTNA ODGOVORNOST ZA SVOJE CILJE = BITI MOTIVIRAN

  motivacija(verificiran program z 0,5 točke pri Socialni zbornici Slovenije)

  Lahko je govoriti o motivaciji, ko pa smo v situaciji, da motiviramo, je težje in velikokrat nemočno zastanemo. Kaj je motivacija, od kod izvira in od kod naj jo jemljemo? Kako se motivirati in kako motivirati druge? Kje so naši viri motivacije?

  Priloga: BROŠURA motivacija

 • 2. OBVLADOVANJE KONFLIKTOV = ASERTIVNI JAZ

  konfliktiKako malo je potrebno, da pride do konflikta, se zavedamo vsak dan, ko se srečujemo z nasprotnimi stališči, mnenji, ki jih ne delimo z drugimi oz. jih drugi ne delijo z nami. V resnici se konfliktom ne moremo izogniti. Kako upravljamo s konflikti, jih obvladujemo in kako se izognemo konfliktnemu sporazumevanju ?

  Priloga: BROŠURA konflikti

 • 3. MOJA OSEBNOST + MOJA SAMOPODOBA = BITI JAZ

  samopodoba(verificiran program z 0,5 točke pri Soci. zbornici Slovenije)

  Mojo osebnost določajo geni, okolje in lastna aktivnost. Tudi od tega je odvisna moja samopodoba. Kako se lahko spremenim, je največkrat zastavljeno vprašanje. Težko, če nisem jaz in ne sledim sebi; če se trudim biti povšeči drugim in se s tem oddaljevati od sebe. Kako priti do svojega bistva, kako si dati možnost, da se lahko spremenim in s tem gradim svojo pozitivno samopodobo?

  Priloga: BROŠURA osebnost

 • 4. STRES = MOJ IZZIV

  stres(verificiran program z 0,5 točke pri Soci. zbornici Slovenije)

  Že, ko zjutraj zazvoni ura, smo lahko v stresu. In vsak trenutek ga samo še kopiči. Če pogledamo drugače, potem nam je lahko vsak trenutek izziv, kako premagati situacije, ne da bi se srečali s stresom. Kaj je stres, kaj od tega lahko postane moj izziv, kako se tega lotim, kako obvladovati situacije v svojem življenju?Kako najti izzive, ki nam bogatijo življenje in iz teh situacij izidemo močnejši?

  Priloga: BROŠURA stres

 • 5. ASERTIVNA KOMUNIKACIJA = BITI JAZ

  asertivnost(verificiran program z 0,5 točke pri Socialni zbornici Slovenije)

  Znamo reči ne? Največkrat ne znamo. In se zapletamo v mrežo, ki nas vedno bolj utesnjuje. Izgubljamo besede »v prazno«, kot radi rečemo. Kako našo komunikacijo narediti učinkovito in uspešno, da bomo postavili pravo besedo na pravo mesto v pravem trenutku? Kaj pomeni biti asertiven in kako biti asertiven v komunikaciji, kako se postaviti zase v besedah in se ne pustiti zaplesti v mrežo?

  Priloga: BROŠURA komunikacija

 • 6. BITI JAZ IN SLEDITI SEBI = NAUČITI SE POSKRBETI ZASE

  sprostitev-meditacijaHiter tempo življenja nas pelje stran od sebe, od svojega jaza. In tako izgubljamo svoje bistvo. Ko smo tako oddaljeni, da ne znamo več naprej, pogosto izgubimo pot nazaj do sebe, do svojega bistva. Ko se želimo vrniti, je pot težka in velikokrat zaidemo. Kako ostati na poti k sebi, kako ohraniti svoje bistvo, svoj jaz, kako se sprostiti, kako si v »ponorelem svetu« vzeti čas zase? V praksi bomo izkusili nekaj sladkosti sprostitve in se usmerili na pot k sebi.

  Priloga: BROŠURA sprostitev

 • 7. BESEDA + MOJ POMEN = BITI JAZ

  Vse preradi lepimo “etikete” vsepovprek. Pa se največkrt ne zavedamo, da smo mi tisti, ki besedam okrog nas pripelimo pomen. Besede same po sebi nimajo pomena, tega jim damo mi. In najpomembnejše je to, da se v skladu s tem vedemo in reagiramo.

  Namen delavnice:

  Prepoznati pri sebi, kako oblikujemo pomen posameznim besedam, pozitivni ali negativni. Kako lahko spremenimo pomenskost besede v svojem življenju in s temp ogled na svet.

  Priloga: BROŠURA pomen besed

 • 8. USTVARJATI + KREATIVNO RAZMIŠLJATI = BITI JAZ

  Vsi smo radi ustvarjalni, s pesmijo, s čopičem, z masami za oblikovanje, s svinčnikom, z lesom …

  Kaj pa ustvarjalnost v komunikaciji, motivaciji, pri reševanju konfliktnih in stresnih situacij?

  Namen delavnice:

  Vzbuditi v sebi ustvarjalni duh, kin am lahko pomaga pri kreiranju novega pogleda na svet, življenje, mišljenje.

  Kako najti ustvarjalno plat v sebi? Kako ustvarjalnost uporabiti v življenju za boljšo komunikacijo, motivacijo?

  Priloga: BROŠURA ustvarjalnost

 • 9. BITI ČUJEČ = BITI USPEŠNEJŠI

  Čuječnost (mindfulness), biti poln misli, prepoznavati svoj notranji jaz je v sodobnem času ključen za uspešen nastop, za uspešno poslovanje, za uspešno življenje.

  Namen delavnice:

  Spoznati pojem čuječnosti in kako pri sebi prepoznati svojo stopnjo čuječnosti.

  Z različnimi tehnikami izboljšati svojo čuječnost in jo aplicirati v prakso.

  Biti uspešnejši na vseh nivojih svojega življenja in dela s pomočjo povečane čuječnosti.

  Priloga: BROŠURA čuječnost

Pozdrav

Zakaj sem drugačna od drugih? Zakaj so moje storitve drugačne od drugih, podobnih storitev? Zakaj izbrati moje storitve?

Sem Darja Fišer. Sem človek, ki me je življenje že velikokrat preizkusilo v mojem bistvu, mojem razmišljanju in mojem ravnanju. In iz vsake situacije sem se učila, se učim in se bom učila. Vedno. Hvaležna sem za vsako izkušnjo, ki sem jo pridobila kot socialna delavka, kot managerka, kot tolmačica slovenskega znakovnega jezika, kot vzgojiteljica otrok z motnjo v razvoju, kot svetovalka, kot vodja projektov, kot članica različnih komisij na lokalni in državni ravni.

Pred leti me je moja radovednost pripeljala do znakovnega jezika. Težkega za naučiti, še težjega za razumeti. A po drugi strani do znakovnega jezika, posebnega, lepega, edinstvenega. Tako me je srečevanje z gluhimi ljudmi, kot tolmačico slovenskega znakovnega jezika in v lokalnem društvu izvajalka posebnih socialnih programov, predavanj in delavnic v obeh jezikih, usmerilo na pot komunikacije, ki sem jo začela razvijati. Na poti prepoznavanja tistih drobnih signalov, ki jih oddajamo, pa smo spregledani ali jih pri sočloveku spregledamo, sem izpopolnila svojo sposobnost ZAZNAVANJA neverbalnega. Vse spregledamo in opaženo je bistvenega pomena za komunikacijo in medosebne odnose. Največkrat so temelj naših razmerij, naših odnosov,naših srečevanj. A se tega sploh ne zavedamo.

Zato sem začela študijsko in raziskovalno preučevati komunikacijo, njene razsežnosti. Znanje teh zakonitosti prenašam v vse svoje storitve ter jim tako dodajam višjo, dodatno kakovost na višjem nivoju.

Že več kot 20 let delam z osebami s posebnimi potrebami, ki jim predstavljam stalnico, oporo in varnost. Posebne potrebe ima vsakdo izmed nas, nekateri so zgolj kronično bolni, s statusom invalida, ne slišijo, ne vidijo, imajo motnje v razvoju. In nikjer drugje se njihova posebnost ne vidi. In sprejemam vsako posebno potrebo, ki jo ima posameznik, tudi, če nima kategorije, ki ga opredeljuje.

Da to zmorem, sem iskala, kako ohraniti JAZ – zase, za bližnje in za vse tiste, ki me potrebujejo ali potrebujejo moje znanje in izkušnje. Razvila sem osebnostne izkustvene delavnice, ki temeljijo predvsem na lastnih izkušnjah, oplemenitene s tistimi teorijami, ki posamezniku koristijo. Vsi, ki so sodelovali z mano, so zadovoljni, ker so ves čas vključenosti v moje programe, sledili SEBI in predvsem POZITIVNEMU v sebi, četudi ga je prekrivalo temno, slabo in negativno. Moja usposabljanja in izobraževanja so poglobljena in izkustvena, zato rezultati ostajajo.

Tekom let sem vse izkušnje nadgradila z različnimi znanji. Tako je mojih šest diplom, veliko pridobljenih nazivov, formalna in neformalna usposobljenost POSLEDICA izkušenj, ki sem jih potem nadgradila s teoretičnim znanjem in ne obratno. Nisem teoretik, brez prakse. Ampak znanje skupaj z izkušnjami apliciram v prakso.
Tako sem vesela vsakogar, ki je pripravljen sodelovati z mano – individualno ali skupinsko, saj si s tem daje možnost, da postane boljši, bolj kompetenten posameznik, ki lažje zmore obvladovati svoje življenje in delo.

Novice & obvestila

Sledite nas na Facebook strani

Stopite v stik

Kontaktni podatki

 • DAFTIS – tolmačenje, inženiring in svetovanje

  Darja FIŠER, s. p.

  Šercerjeva 1

  3320 Velenje

 • 041-333-982